Usługi podstawowe

Usługi księgowe:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie ewidencji wyposażenia

Usługi kadrowo-płacowe:

 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem/zwolnieniem pracownika
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, PIT)

Usługi dodatkowe

 • Sporządzanie raportów i analiz
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • Sporządzanie dokumentacji do wniosków kredytowych
 • Prowadzenie obsługi administracyjnej Twojej firmy
 • Przechowywanie dokumentacji firmowej
 • Tworzenie wewnętrznych procedur na potrzeby firmy
 • Opracowywanie wzorów dokumentów
 • Wsparcie przy dokonywaniu ocen pracowników i ustalaniu ścieżki kariery
 • Szkolenia finansowo-księgowe

Co nas wyróżnia?

 
Dokładność
 
Rzetelność
 
Terminowość
 
Profesjonalizm
Sekka - Eu fundation
Sekka - Śląskie
Sekka - Eu

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego